10628301_358302417668639_483630682700258124_n

WIECZÓR UWIELBIENIA

 NAJBLIŻSZY  WIECZÓR  UWIELBIENIA  – 8.06.2019 r.

,,Wejdźcie, uwielbiajmy, padajmy na twarze i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.”  (Ps. 95, 6-7)
Święty Paweł mówi w liście do Tesaloniczan: ,,W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście…” (Tes. 5, 18-19).  Jak pisze Maria Vadia w swej książce ,,Uwolnij swoje źródła!’: ,, Bożą wolą wobec nas jest, byśmy przechodząc przez różne sytuacje, zawsze Mu dziękowali!  W królestwie Ducha następują zmiany, kiedy podejmujemy krok wiary i zaczynamy Mu dziękować, tak jak nakazują nam Pisma.
Kiedy nasze oczy są utkwione w Jezusie możemy Mu dziękować za wiele rzeczy! Dziękuj Mu za Jego dobroć, za zbawienie i za życie wieczne, za dar Ducha Świętego, za Jego miłosierdzie, współczucie, cierpliwość i wierność  wobec ciebie. Dziękuj Mu za Eucharystię, dziękuj Mu za to, ze masz gdzie mieszkać, za przyjemną ciepłą wodę bieżącą, za ogrzewanie, za nowe buty, które byłeś w stanie kupić. Dziękuj Mu za wysłuchana prośbę. Dziękuj Mu za swoją żonę/męża, dzieci i krewnych. Dziękuj Mu za wszystko, za co chcesz! Bądź spontaniczny! W takiej atmosferze łatwo jest wejść w uwielbienie tehillah. Możemy wtedy mówić np. tak: Panie Jezu, Ty jesteś: Królem Królów; Panem panów; Dobrym Pasterzem; Księciem Pokoju;  Chwałą Ojca; Alfą  i Omegą;  Barankiem Bożym;  Lwem Judy; Światłością świata; Chlebem życia; Panem Zastępów; Krzewem winnym; Drogą, Prawdą i Życiem; Życiem i Zmartwychwstaniem; Synem Bożym; Gwiazdą Poranną; Mesjaszem; Zbawicielem świata; Bramą Owiec; Oblubieńcem; Królem Chwały; Dawcą życia.
Wychwalaj Pana za Jego Krew przelaną za ciebie. Kiedy zrozumiesz Jej moc, chwała popłynie z samej głębi twego serca. Dlaczego? Ponieważ ta Krew jest naszym ZWYCIĘSTWEM!

uwielbienie

Wolność w uwielbieniu
Wyraźna obecność Boża ma różny wpływ na ludzi. Nie wszyscy reagują jednakowo, gdyż każdy z nas jest niepowtarzalny, mamy różne potrzeby i jesteśmy na innym etapie naszej drogi w Duchu. Jak pisze Maria Vadia: Duch Święty spotyka się z nami tam, gdzie Go potrzebujemy. Jak więc może się wyrażać to uwielbienie w obecności Pana, czego mamy się spodziewać? Oto kilka możliwych doświadczeń:
  • Wielka radość (por. PS 16, 11). Możemy się poczuć zalani radością i zacząć płakać, skakać, tańczyć, biegać lub śmiać się, jak małe dziecko.
  • Pokłon, przyklękniecie lub nawet padanie na twarz przed Panem. Możemy doświadczać wspaniałości Boga i ogromu Jego chwały w taki sposób, że nie będziemy w stanie nic więcej powiedzieć – tylko oddać Mu pokłon (por. 2 Kor 5, 14).
  • Żal za grzechy, nawet szloch – gdy Duch Święty będzie nas przekonywał o grzechu (por. 1 Kor. 14, 24-25).
  • Drżenie pod wpływem mocy Ducha Świętego. Niektórzy ludzie reagują na Pana w taki sposób, jakby zostali podłączeni do prądu. ,,Ale oto dotknęła mnie ręka i wprawiła w drżenie moje kolana i dłonie moich rąk” (Dn 10,10).
  • Spoczynek w Duchu Świętym. To bardzo potrzebny nam odpoczynek, który przynosi uzdrowienie wewnętrzne, pokój, radość i wolność. Czujemy się bardzo dobrze i jesteśmy przekonani, że wszystko jest w porządku. ,,Gdy on ze mną rozmawiał, padłem oszołomiony twarzą ku ziemi…” ( Dn 8, 18).
  • Cisza. Czasami Duch Święty objawia się jak ,,płaszcz” nad swoim ludem, tak jakby spoczywał na nas. Nie potrzeba wtedy żadnych słów! To wspaniałe doświadczenie! ,,Lecz Pan mieszka w świętym domu swoim, niechaj zamilknie przed Nim cała ziemia” (Hb 2, 20).  Fragment książki Marii Vadia ,,Uwolnij swoje źródła!”

UWIELBIENIE (2)