Liderzy wspólnoty

Marek i Urszula Wieliczko – obecni liderzy wspólnoty.

 

Scan0007-crop-crop

Helena Paszkowska –  lider Wspólnoty w latach 2014 – 2017
Historia wspólnoty oczami pierwszego lidera:
Wspólnota ,,Emmanuel” powstała 27 marca 2014 roku. Jej założycielem był o. Piotr Stanikowski, charyzmatyk. Decyzję o zawiązaniu wspólnoty poprzedziły konsultacje i rozeznanie ówczesnego przeora parafii o. Stanisława Jarosza, który zaaprobował tę inicjatywę. Ojciec Piotr od podstaw kształtował naszą formację. Objął patronat nad naszą wspólnotą z wielkim wyczuciem, troską, mądrością i odpowiedzialnością. Przybliżył nam podstawy Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Swoją postawą i zaangażowaniem jednoczył członków grupy, rozeznawał i omadlał  wszelkie działania podejmowane we wspólnocie, a także nas samych. Wszyscy korzystaliśmy z jego doświadczenia w tym zakresie i szerokiej wiedzy.
16 stycznia 2014 roku rozpoczęły się 10-tygodniowe rekolekcje – Seminarium Odnowy Wiary. Skierowane było ono do tych parafian, którzy czuli się zagubieni, samotni wśród tłumu, opuszczeni przez Boga, stojący przed podjęciem ważnych decyzji, szukający kontaktu z Bogiem lub tych, którzy nie wiedzieli, co zrobić ze swoim życiem… Podczas Seminarium jego uczestnicy przyjęli Jezusa jako Pana swego życia. Kolejnym ważnym etapem było wylanie darów Ducha Świętego. Na tę uroczystość zaproszeni zostali goście z łódzkiej Wspólnoty ,,Mocni w Duchu”, którzy razem z o. Piotrem  modlili się i prosili Ducha Świętego o wylanie Jego darów. 27.03.2014  – po mszy kończącej rekolekcje nastąpiło  zawiązanie wspólnoty ,,Emmanuel”. Od początku jej istnienia spotkania odbywają się raz w tygodniu, w czwartki o tej samej porze. Raz w miesiącu spotykamy się również na Wieczorze Uwielbienia.
Powołanie mnie do posługi Lidera było dla mnie sporym zaskoczeniem. Stało się tak za łaską Boga, Wspólnoty i o. Piotra. Początki mojej posługi nie były dla mnie łatwe. Bałam się, ale jednocześnie dostrzegałam  działanie Ducha Świętego posługującego się o. Piotrem, który obdarzał mnie wielkim wsparciem i zawsze dodawał mi odwagi. Również wspólnota począwszy od chwili jej zawiązania – aż  do chwili obecnej,  była i jest dla mnie wielkim ubogaceniem. Ciągle wzbogacam swą wiedzę, czytam dużo lektur przygotowujących mnie do pełnienia jak najlepiej posługi, do której zostałam powołana, a przede wszystkim czytam i  rozważam Pismo Święte. Nawiązuję bliższe relacje z innymi członkami wspólnoty. Ważne jest dla mnie pokonywanie własnych barier i ograniczeń, a także budowanie wzajemnych relacji opartych na zaufaniu i akceptacji drugiej osoby.
Nasza wspólnota liczy około 60 osób. Jest ciągle ,,młodą” wspólnotą. Po ponad  roku od jej powstania  odszedł od nas nasz duchowy opiekun – o. Piotr. Mimo wielu zamierzeń i planów, które ten kapłan miał wobec naszej wspólnoty, został przeniesiony na inną placówkę. Był to dość trudny moment, budzący wiele niepokoju. Nie pozostaliśmy jednak sami z tym problemem. Przeor – o. Dariusz Cichor zaopiekował się nami i skierował do naszej wspólnoty nowego kapłana o. Pawła Kaczmarka. W lipcu 2015 roku o. Paweł przejął kierownictwo duchowe nad naszą grupą. Od tej pory wykazuje  wielką troskę o nas i czujemy, że czyni to z ojcowską miłością i odpowiedzialnością. Współpraca z kapłanem układa się dobrze, bo Duch Święty umacnia w posłuszeństwie i to przynosi owoce. Jednym z pierwszych poczynań o. Pawła dotyczącym prowadzenia naszej wspólnoty było zorganizowanie i przeprowadzenie REO, na które zaproszono licznych gości, m.in. Wspólnotę ,,Mocni w Duchu” z Łodzi. Dzięki temu też zyskaliśmy jako wspólnota nowych współbraci.
Członkowie naszej grupy w obrębie diakonii pełnią różne posługi, m.in.  modlitwą osłonową, wstawienniczą. Uczestniczą w  warsztatach tematycznych. Pan powołuje nas,  abyśmy rozwijali się duchowo i charyzmatycznie. Mamy też własny zespół muzyczny, który pomaga nam śpiewem wielbić Pana. Jesteśmy otwarci na zaproszenia do innych wspólnot. Nawiązaliśmy bliższą więź ze Wspólnotą ,,W Duchu i w Prawdzie” z  Wisznic. Organizujemy wspólne spotkania modlitewne, ale też i spędzamy ze sobą miło czas np. przy ognisku. Co roku organizowane są w maju  pielgrzymki do Częstochowy na Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w  Duchu Świętym.
Bardzo się cieszę, że powstała Wspólnota ,,Emmanuel”, bo ludzie pragną spotykać się na Chwałę Bożą i uwielbiać Jego Imię, chcą się wzbogacać duchowo, modlić się taką formą i prosić Ducha Świętego, aby wydobywał z naszych serc charyzmaty, które Bóg w nas złożył. Wiem, że jest to proces i trzeba otworzyć najpierw swoje serce na rozwój duchowy poprzez czytanie i rozważanie słowa Bożego. Nie można też zapominać o otwarciu się na drugiego człowieka. Wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem duchowym serdecznie zapraszam na nasze spotkania. Kontakt ze mną – helena.paszkowska57@gmail.com

 

 

6280