Rocznice święceń kapłańskich we Wspólnocie

2017

V rocznica święceń kapłańskich ojca Pawła Subika
O. Paweł Subik przyjął sakrament święceń kapłańskich w sobotę, 26 maja 2012 roku w  jasnogórskiej bazylice z rąk  abp Stanisława Nowaka, arcybiskupa seniora arch. częstochowskiej. W uroczystej Eucharystii uczestniczyli m.in.: o. Izydor Matuszewski, generał Zakonu Paulinów; definitorzy: o. Piotr Polek, o. Zachariasz Jabłoński oraz o. Dariusz Cichor; o. Roman Majewski, przeor Jasnej Góry; o. Arnold Chrapkowski, wikariusz generalny Zakonu Paulinów; o. Mikołaj Socha, prowincjał Prowincji Amerykańskiej, a także kapłani, księża proboszczowie z rodzinnych parafii nowo wyświęconych kapłanów, siostry zakonne, rodzice, rodzeństwo, krewni, przyjaciele oraz bracia klerycy wszystkich roczników z WSD na Skałce.
Tego dnia święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu przyjęło 12 diakonów Zakonu Paulinów.  Abp Stanisław Nowak, tuż przed błogosławieństwem, wygłosił jeszcze słowo do neoprezbiterów. Nawiązując do liczby nowo wyświęconych kapłanów, nazywał ich „wspaniałą dwunastką, Apostołami XXI wieku.”
198592
Pięć lat później Wspólnota ,,Emmanuel” jednoczy się w modlitwie i dziękczynieniu za dar kapłaństwa o. Pawła Subika.  Mszę świętą sprawują: jubilat oraz ks. Jarosław Gałązka.

 

2016

I rocznica święceń kapłańskich ojca Pawła Kaczmarka
O. Paweł Kaczmarek przyjął sakrament święceń kapłańskich w sobotę, 30 maja 2015 roku w bazylice jasnogórskiej z rąk abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.

 

94702

Rok później: 2.06.2016 – Wspólnota ,,Emmanuel” jednoczy się w modlitwie i dziękczynieniu za dar kapłaństwa o. Pawła Kaczmarka.  Mszę świętą sprawują: jubilat, ks. Jarosław Gałązka oraz o. Ryszard Sierański. W Eucharystii uczestniczy  także br. Mariusz Rowicki.