dzielenie sie opłatkiem

Spotkania opłatkowe

Zwyczaj dzielenia się opłatkiem podczas wieczerzy wigilijnej pojawił się w Polsce już w XVII wieku. Opłatek wigilijny jest znakiem pojednania, przebaczenia, miłości i pokoju. Przełamanie się nim pokazuje, że ludzie chcą być razem, żyć w zgodzie i harmonii, dzielić troski i radości, a także nieść pokój i przebaczenie.

SPOTKANIE OPŁATKOWE  – 29-12-2016

SPOTKANIE OPŁATKOWE – 9-01-2016