anioly

Wybrane modlitwy na każdy dzień

Jezus, przebywając w jakimś miejscu,  modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, tak  jak i Jan nauczył swoich uczniów». 2 A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie:
Ojcze, niech się święci Twoje imię;
niech przyjdzie Twoje królestwo!
Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień
i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini;
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». Łk. 11, 1-4

golab

 

MODLITWY PORANNE

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA

Aniele, Stróżu mój, razem z tobą uwielbiam Pana Boga, którego ty ustawicznie oglądasz twarzą w twarz i w Nim poznajesz Jego świętą wolę. Dziękuję ci za twoją obecność i za natchnienia do dobrego. Wspomagaj mnie, abym zawsze wypełniał to, co się Bogu podoba i razem z tobą i wszystkimi Aniołami i Świętymi wychwalał Go na wieki wieków w niebie. Amen.                                                                                                                                        Za zgodą Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej z 8 II 1993 r., nr 184/K/93

 

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁAegzorcyzm papieża Leona XIII

Św. Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty Wodzu zastępów anielskich , szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen

 

EGZORCYZM PORANNY

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca i Syna i Ducha Świętego uchodźcie duchy złe z tego miejsca,  abyście nie widziały, nie słyszały, nie niszczyły, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam: idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen.
Mocą Bożą, mocą Twoją Najwyższy Panie uczyń nas niewidzialnymi i niesłyszalnymi dla naszych wrogów. Amen.

 

EGZORCYZM – POTĘŻNA NIEBIOS KRÓLOWO

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen                                                                                                                  Święci Aniołowie i Archaniołowie – brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO S. MARII OD UKRZYŻOWANEGO ZBAWICIELA

Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Na właściwą drogę zaprowadź mnie. Maryjo, Matko, spojrzyj na mnie. Z Jezusem błogosław mi. Od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa – zachowaj mnie. Amen.

 

ZANURZENIE WE KRWI JEZUSA

Panie Jezu, zanurzam w Twojej Przenajświętszej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego, wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.  Zanurzam w Twojej Krwi Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.  Zapraszam Cię  Jezu do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz  ku chwale Twojej Krwi. Oddaję Ci siebie przez wstawiennictwo Maryi. Zawierzam Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków. Proszę Ją, aby uprosiła mi nowe zesłanie Ducha Świętego. Duchu Święty niech Twoje namaszczenie spływa na mnie, na moje myśli, słowa, ciało i ducha i niech mnie uzdrawia i uwalnia. Amen.

 

MODLITWA DO CODZIENNEGO ODMAWIANIA — O OCHRONĘ RODZINY PRZEZ KREW JEZUSA
Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana, Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to, aby odkupić mnie i moją rodzinę, aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń. Panie Jezu z głęboką wiarą w Ciebie proszę, aby Twoja Krew okryła to miejsce, każdy kąt mojego domu, wszystkie pojazdy, którymi się poruszam ja i moi bliscy i wszelką własność, którą Ty nam dałeś. Panie Jezu, obmyj swoją drogocenną Krwią mnie samego i moją rodzinę. Proszę o całkowitą ochronę życia mojego i mojej rodziny. Panie Jezu, zachowaj nas dziś od złego. Od grzechu pokus, ataków i dręczeń ze strony szatana, od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi, od chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść I wszystkiego, co nie należy do Twojego Królestwa. Napełnij nas, Panie Jezu swoim Duchem Świętym i obdarz darami: mądrości, poznania, wiary, rozumu i rozeznania, tak abyśmy żyli dziś w Twojej chwale wypełniając wszystko to, co dobre. Chwała Ci Jezu! Dziękuję Ci Jezu! Kocham Cię Jezu! Uwielbiam Cię Jezu!

 

jezus378844_1314

 

NABOŻEŃSTWO ,,TRZECH ZDROWAŚ MARYJO”

Matka Boża obiecała Św. Gertrudzie i Św. Mechtyldzie, że ustrzeże od grzechu śmiertelnego w danym dniu każdego, kto odmówi tę modlitwę w tym dniu rano i wieczorem:   Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za POTĘGĘ udzieloną Najświętszej Maryi Pannie.  „Zdrowaś Maryjo…”   Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za MĄDROŚĆ udzieloną Najświętszej Maryi Pannie.  „Zdrowaś Maryjo…”   Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za SŁODYCZ I MIŁOSIERDZIE udzielone Najświętszej Maryi Pannie.  Zdrowaś Maryjo…”                                                                                                                                                                                                                                       
images

 

 CODZIENNE OFIAROWANIE SIĘ SERCU JEZUSOWEMU

O Boskie Serce Pana Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Panny Maryi wszystkie modlitwy, sprawy i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za wszystkie wykroczenia moje. Łączę je z tymi wszystkimi intencjami, w jakich Ty sam ofiarujesz się za nas na ołtarzu. Ofiaruję Ci je za kościół święty, za Ojca świętego  i na intencje na dzień dzisiejszy wyznaczone, za potrzeby naszej wspólnoty, a szczególnie moich rodziców, przełożonych i krewnych tak żywych, jak i umarłych. Amen.

 

MODLITWA

Boże, któryś dar największy, bo Najświętsze Serce Syna Twego dać nam raczył, udziel nam jeszcze tej łaski, abyśmy do Serca Jezusa z całego serca się nawrócili, abyś Ty był zawsze naszym Bogiem, a my ludem Twoim na wieki. Amen.

 

MODLITWA

O Chryste, któryś powiedział: Szukajcie Królestwa Niebieskiego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam przydane – natchnij serca nasze, aby jedynie Ciebie szukały i aby Twoje Serce Najświętsze było jedynym skarbem i dziedzictwem naszym na wieki. Amen.

MODLITWA O POKÓJ DUCHA

O Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Pozwól mi, cały ten dzień przeżyć w świadomości upływającego czasu. Pozwól mi rozkoszować się chwilą w świadomości jej ograniczenia. Pozwól mi zaakceptować konieczność, jako drogę do wewnętrznego pokoju. Pozwól mi, za przykładem Jezusa, przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest, a nie, jakim ja chciałbym, aby był. Pozwól mi zaufać, że będzie dobrze, jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę. Tak będę mógł być szczęśliwym w tym życiu i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą w życiu wiecznym. Amen. Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1241(K)2010 (do prywatnego odmawiania)

 

MODLITWY WIECZORNE

 

OFIAROWANIE SERCA JEZUSOWEGO – w celu wynagrodzenia za winy popełnione w ciągu dnia

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najświętsze Serce Jezusa, z całą miłością, ze wszystkimi Jego cierpieniami i zasługami: 1) Na wynagrodzenie za wszystkie grzechy, jakie popełniłem dzisiaj i przez całe moje życie.  Chwała Ojcu… 2) Dla oczyszczenia tego dobra, jakie źle spełniłem dzisiaj i przez całe moje życie.  Chwała Ojcu… 3) Na wynagrodzenie za to dobro, jakie powinienem był spełnić, a którego nie spełniłem przez opuszczenie, dzisiaj i przez całe moje życie. Chwała Ojcu… .

 

wielbi ci wieczorne2 - Kopia