164432_252710981528240_1720800502_n-crop

Modlitwy za…

MODLITWA ZA PAPIEŻA
Duchu Święty, Boże, który kierujesz Kościołem, bądź stale z Ojcem św. Papieżem Franciszkiem. Kieruj jego zamiarami, błogosław jego słowom, wspomagaj jego siły i podtrzymuj w nim ogień miłości do kościoła i do wszystkich ludzi. Amen.
MODLITWA ZA BISKUPÓW
Chryste, Boże, któryś powierzył apostołom Kościół swój święty, błogosław ich następcom – naszym biskupom. Bądź z nimi, gdy głoszą ewangelię, towarzysz im w pracy apostolskiej, zlewaj przez ich ręce obfite łaski, aby uświęcali lud Twój. Amen.

modlitwa-w-nowicjacie-2

MODLITWA ZA KAPŁANÓW
Jezu Miłosierny w Twoim Najświętszym Sercu składamy wszystkich kapłanów, a szczególnie tych, którzy dzisiaj potrzebują najbardziej Twojego Miłosierdzia. Prosimy Cię, dodaj sił kapłanom cierpiącym fizycznie lub duchowo, bądź ukojeniem i mocą dla kapłanów oczernianych i niesprawiedliwie osądzanych; podnieś kapłanów, którzy upadli przez grzech ciężki; daj łaskę wyzwolenia kapłanom uzależnionym; rozpal miłość w sercach kapłanów oziębłych; wzbudź nadzieję na Twoje przebaczenie w kapłanach, którzy odeszli od Twojego Kościoła i utracili ufność w Twoje Miłosierdzie; podtrzymuj wiarę w tych kapłanach, u których ona słabnie. Mocą swej męki, śmierci i zmartwychwstania dokonujących się w każdej Eucharystii, daj wszystkim kapłanom odwagę i siłę do odrzucenia tego wszystkiego, co sprzeciwia się Twojej miłości i oddala ich od Ciebie. Amen. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym ,,Galilea” – Skórzec
MODLITWA RODZICÓW ZA DZIECI
Boże w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. prosimy za nimi, abyś miał je w swojej opiece. Boże, Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, aby bezpiecznie mogły rosnąć na Twoją chwałę i naszą radość. Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły. Duchu Święty Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności. Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. Wzbudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boga Trójjedynego. Amen.
MODLITWA  ZA RODZICÓW
Dobry Boże! Twojej opiece polecam moich rodziców. Czuwaj nad nimi opatrznością swoją. Błogosław ich prace, podtrzymuj ich przy życiu. Udziel im łaski, aby zawsze byli z Tobą zjednoczeni. Pomnóż ich wiarę, ufność w Tobie i miłość serca; niech w Tobie doznają prawdziwego pokoju. Pomóż mi stałą pamięcią i czynną pomocą odpłacać się rodzicom za dobra, które otrzymałem przez ich trudy i poświęcenia. Rodzicom naszym należy się słuszny odpoczynek, a przecież o nas się troszczą. Daj im, Boże, pogodny wieczór życia i bądź z nimi, aby nie odczuwali samotności. Przedłużaj dni ich życia, dodaj sił i nadziei, aby potykając się potykaniem dobrym osiągnęli wieczną nagrodę w niebie. Amen.
MODLITWA  ZA ZMARŁYCH RODZICÓW
Boże, któryś nam nakazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszą mego ojca (mej matki), odpuść mu (jej) grzechy, mnie zaś dozwól widzieć go (ją) w radości światła wiekuistego. Amen.