a4

Najświętsza Dusza Chrystusa Pana

Pan Jezus wielokrotnie Teresie Helenie Higginson zwierzał się ze Swych cierpień i żalów: Moja Dusza – mówił – nie jest znana. Moja Dusza nie jest kochana. Dniem i nocą widzę żywe lampy płonące przed Moim Ołtarzem. Mój Sakrament Miłości znajduje czcicieli i dusze ofiarne, ale Moja Dusza nie spotyka dusz współczujących. Codziennie oddaję się Moim stworzeniom i doznaję uwielbienia wszystkiego, co jest we Mnie. Jednakże Moja Dusza i Moja Najświętsza, cierniami uwieńczona Głowa, Przybytek Bożej Mądrości, niewielu ma współczujących, którzy by rozważali udrękę Mojej Duszy – smutnej aż do śmierci. Moje Serce znalazło tysiące serc. Ale Moja Dusza pozostaje osamotniona. Nie odbiera też czci Moje cierniem ukoronowane Czoło. Twarz Moja jest zabrudzona, Moje oczy i usta pełne są zakrzepłej Krwi, a nie ma nikogo, kto by je wytarł i odświeżył, i przyniósł ulgę Moim spieczonym wargom i spuchniętemu językowi. Moja Dusza jest smutna aż do śmierci. I szukałem kogoś, kto by Mnie pocieszył, a nie ma nikogo”.

 

 LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA PANA
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Boże Ojcze, za ogarnięcie nas ojcowską Twą miłością – błogosławimy Cię.
Boże Synu, za obdarowanie nas udziałem w Twoim Bożym Synostwie – błogosławimy Cię.
Boże Duchu Święty, za uświęcenie nas Twą łaską – błogosławimy Cię.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Boga Człowieka, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Arcydzieło Trójcy Przenajświętszej, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Pierwowzorze doskonałości stworzenia, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Króla wiecznej chwały, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Arko wszelkich łask i darów Ducha Świętego, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Założyciela Kościoła rodzącego zastępy świętych, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Boskiego Pasterza oddającego swe życie za owczarnię, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Najwyższego Proroka i Nauczyciela, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Arcykapłana i Pośrednika naszego u Boga, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Mistrza niosącego światło odwiecznej prawdy, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Zbawiciela odsłaniającego nam drogę życia wiecznego, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, rozmiłowanego w wypełnieniu woli Ojca, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Odnowiciela dusz ludzkich, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Siewcy ziarna Ewangelii, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Ogrodnika czuwającego nad wzrostem latorośli Kościoła, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, przynoszącego ludziom prawdziwy pokój, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Założyciela nowego i wiecznego przymierza Boga z ludźmi, uświęć nas.
Najświętsza Duszo Chrystusa, Sędziego żywych i umarłych, uświęć nas.
Chryste, przez Twoje Wcielenie, użycz wszystkim ludziom powszechnego odrodzenia, błagamy Cię.
Chryste, przez Twoją boską miłość ku nam, udziel wszystkim ludziom powszechnego odrodzenia, błagamy Cię.
Chryste przez Twoją odkupieńczą mękę, śmierć i zmartwychwstanie, udziel wszystkim ludziom powszechnego odrodzenia, błagamy Cię.
Chryste przez Twoje Zesłanie Ducha Świętego, udziel wszystkim ludziom powszechnego odrodzenia, błagamy Cię.
Chryste przez Twoje chwalebne Przyjście w Dniu Ostatnim, udziel wszystkim ludziom powszechnego odrodzenia, błagamy Cię.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Duszo Chrystusa, usłysz nas.
Duszo Chrystusa, wysłuchaj nas.
Módlmy się:  Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Tajemnicę Wcielenia Twojego Syna, ukazał nam w Najświętszej Duszy Chrystusa godność i przeznaczenie wszystkich ludzi, prosimy Cię, spraw aby blask Twojej prawdy i miłości ogarnął wszystkie dusze i je przemieniał, przynosząc Tobie chwałę, a ziemi pokój. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 AKTY STRZELISTE DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA PANA
Najświętsza Duszo Chrystusowa, żyj we mnie.Najświętsza Duszo Chrystusowa, króluj we mnie. Najświętsza Duszo Chrystusowa, darem miłości Bożej obdarz mnie. Najświętsza Duszo Chrystusowa, mądrością swoją napełnij mnie. Najświętsza Duszo Chrystusowa, wszechmocą swoją oczyść mnie. Najświętsza Duszo Chrystusowa, z pęt grzechowych uwolnij mnie. Najświętsza Duszo Chrystusowa, dzielnością swoją pobudzaj mnie. Najświętsza Duszo Chrystusowa, sprawiedliwością swoją jaśniej we mnie. Najświętsza Duszo Chrystusowa, czystością swoją ozdób mnie. Najświętsza Duszo Chrystusowa, w pokorze swojej utrzymuj mnie. Najświętsza Duszo Chrystusowa, cichością swoją napełnij mnie. Najświętsza Duszo Chrystusowa, świątynią swoją uczyń mnie. Najświętsza Duszo Chrystusowa, w przyjaźni swojej zjednocz mnie. Najświętsza Duszo Chrystusowa, szczęśliwą śmiercią obdarz mnie.
 WEZWANIA DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA PANA
Duszo Chrystusa, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa, Boga Człowieka, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa, ze Słowem Bożym ściśle zjednoczona, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa, Osobą Słowa najbardziej uświęcona, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa, w której Ojciec Niebieski ma upodobanie, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa, w której Duch Święty zamieszkał, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa, darami Bożymi ubogacona, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa, z wolą Bożą zjednoczona, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa, nasze dusze bez granic miłująca, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa, przez Matkę Bożą umiłowana, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa, Matce Bożej powolna, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa, Józefowi Opiekunowi uległa, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa, na podobieństwo nasze prócz grzechu doświadczona, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa, przez nas ludzi niezrozumiana, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa, ubóstwa naszego doznająca, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa, niesprawiedliwością naszą udręczona, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa, nad występkami naszymi bolejąca, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa, dla naszych grzechów aż do śmierci smutna, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa w Męce i Śmierci uciśniona, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa w Zmartwychwstaniu pełna chwały, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa we Wniebowstąpieniu triumfująca, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa nadzieję zwycięstwa w nas budząca, uwielbiam Ciebie.
Duszo Chrystusa radość u Świętych rodząca, uwielbiam Ciebie.
O dobry Jezu, wysłuchaj nas.
O dobry Jezu, przez życie ziemskie prowadź nas.
O dobry Jezu, w godzinę śmierci wezwij nas i każ nam przyjść do siebie, abyśmy Cię ze Świętymi Twoimi chwalili na wieki wieków. Amen.
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Duszo Chrystusowa, zbaw mnie.
Módlmy się:  Panie Jezu Chryste, Zbawicielu naszych dusz, któryś Duszą Swą Najświętszą pełnią Bóstwa ubogacił i wzorem naszym uczynił, spraw, pokornie prosimy, aby mocą i łaską Twego Ducha Świętego, nasze dusze stawały się święte i do Twej Duszy coraz bardziej podobne, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.