najswietsza-glowa-pana-jezusa-crop

Najświętsza Głowa Pana Jezusa

Pan Jezus ukazał  s. Marii Marcie swoją Głowę całą skrwawioną, pokłutą, z twarzą okazującą wielką boleść. powiedział jej, aby wyrywała kolce z Jego Głowy, ofiarując zasługi Świętych Ran za dusze grzeszników. Jedna dusza, mówił Pan – jedna osoba, która łączy swoje życie, sprawy z zasługami Mojej cierniowej korony, otrzyma więcej łask niż całe Zgromadzenie. Pan Jezus w widzeniu pokazał jej Trybunał Boży, lśniący blaskiem Jego cierniowej korony, przed którym każdy miał być sądzony. Te dusze, które za życia były Mu wierne, z ufnością rzucały się w Jego ramiona. te niewierne, na widok cierniowej korony i na pamięć o pogardzonej miłości Chrystusowej przerażone pędziły w wieczną przepaść.
Na przestrzeni lat 1880-1883 dał Pan Jezus dwanaście obietnic dla tych, którzy będą czcili Jego Najświętszą Głowę jako Siedlisko Mądrości Bożej.
 1. Każdy, kto przyczyni się do rozpowszechnienia tego nabożeństwa, otrzyma tysiąckrotne błogosławieństwo. Ale biada temu, kto je odrzuci albo będzie się sprzeciwiał Mojemu pragnieniu w tym względzie, gdyż w gniewie Moim rozproszę tego rodzaju ludzi i już nie poznają swojego miejsca.
 2. Nasz Pan ukoronuje i przyodzieje szczególną chwałą tych wszystkich, którzy popierają to nabożeństwo do Jego Najświętszej Głowy.
 3. Nasz Pan przyodzieje chwałą w Pałacu Niebieskim wobec Aniołów i Ludzi tych, którzy przyodziewali Go chwałą na ziemi i obdarzy ich szczęściem nieskończonym.
 4. Oddajemy szczególny hołd Trójcy Przenajświętszej, gdy czcimy Najświętszą Głowę naszego Ukochanego Pana jako Siedlisko Mądrości Bożej.
 5. Nasz Pan będzie błogosławił tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób praktykują lub rozpowszechniają to nabożeństwo.
 6. Niewypowiedziane błogosławieństwa są przyobiecane tym, którzy będą usiłowali popierać pragnienie naszego Pana, rozpowszechniając to nabożeństwo.
 7. Im usilniej będziemy praktykować to nabożeństwo do Najświętszej Głowy, tym więcej doznamy działania Ducha Świętego na naszą duszę i tym lepiej poznamy i ukochamy Ojca, Syna i Ducha Świętego.
 8. Ci, którzy praktykują to nabożeństwo do Przybytku Bożej Mądrości, otrzymają stokrotne pomnożenie miłości i żarliwości do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 9. Nasz Pan powiedział, że to wszystko, co obiecał tym, którzy będą godnie czcić i kochać Jego Najświętszą Głowę, zostanie też zlane na tych, którzy sami Ją czcili, albo byli pośrednikami, żeby inni tak czynili.
  „O Najświętsza Głowo, niech Twoja Mądrość prowadzi nas, a Twój Najświętszy Język niech nas zawsze błogosławi i błaga o litość i przebaczenie, abyśmy nigdy nie usłyszeli przekleństwa wygłoszonego do tych, którzy będą przeciwstawiać się temu Nabożeństwu lub pogardzać nim”.
 10. „Tym, którzy Mnie czczą, udzielę czegoś z Mojej mocy i będę im Bogiem, a oni będą Moimi dziećmi. Umieszczę Mój znak na ich czołach i Moją pieczęć na ich wargach. „
 11. Dał mi Pan do zrozumienia, że ta Mądrość i Światłość jest pieczęcią, która wyznacza liczbę Jego wybranych – tych, którzy ujrzą Jego Oblicze, a Jego Imię będzie na ich czołach. Nasz Pan dał jej do zrozumienia , że św. Jan w dwóch ostatnich rozdziałach Apokalipsy miał na myśli Jego Najświętszą Głowę, Przybytek Bożej Mądrości i że tym znakiem byli pieczętowani Jego wybrani.
 12. Nasz Pan pokazuje jej te wielkie błogosławieństwa i łaski, które chowa dla tych wszystkich, którzy będą działać zgodnie z Jego Boską Wolą.
POLECENIE PANA JEZUSA
Pragnę, żeby Pierwszy Piątek, po Święcie Mojego Najświętszego Serca został przeznaczony na Święto ku czci Mojej Najświętszej Głowy jako Przybytku Mądrości Bożej i żeby mi ofiarowywano publiczną adorację za wszystkie zniewagi i grzechy, które się ciągle przeciwko Mnie popełnia. Ten Pierwszy Piątek powinien być Świętem ku czci Mojej Najświętszej Głowy i w tym dniu należy ofiarowywać wynagrodzenia i akty pokutne„.

 

MODLITWA TERESY HELENY HIGGINSON DO NAJŚWIĘTSZEJ GŁOWY PANA JEZUSA JAKO PRZYBYTKU BOŻEJ MĄDROŚCI
O, Mądrości Najświętszej Głowy, prowadź mnie na wszystkich moich drogach. O, Miłości Najświętszego Serca, spal mnie Twoim ogniem. O, Przybytku Mądrości Bożej i Siło Przewodnia, która rządzisz wszystkimi poruszeniami i miłością Najświętszego Serca – oby wszystkie umysły Ciebie poznały, wszystkie serca Ciebie kochały i wszystkie języki Ciebie wychwalały, teraz i na wieki wieków.
O, Woli. która zawsze byłaś pokornie uległa Woli Twe go Ojca Niebieskiego, kieruj mną we wszystkich sprawach, jak kierowałaś wszystkimi uczuciami i poruszeniami Na| świętszego Serca Boga- Człowieka.
O, Rozumie, który znasz wszystkie rzeczy, prowadź mnie zawsze Twoim Światłem. O, Pamięci, w której odbija się równocześnie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, która zawsze o mnie pamiętasz i zawsze stwarzasz nowe sposoby udzielania dalszych łask – przymuś mnie do miłowania Ciebie coraz bardziej. Dla uczczenia Boskiej Woli, Pamięci i Rozumu: Chwała Ojcu… (3 x)
LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEJ GŁOWY PANA JEZUSA

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa (powtarzać przy każdym wezwaniu),
 • Utworzona przez Ducha Świętego w Łonie Najświętszej Maryi Panny, zmiłuj się nad nami
 • Substancjalnie zjednoczona ze Słowem Bożym,
 • Świątynio Mądrości Bożej,
 • Ognisko przedwiecznej Jasności,
 • Sanktuarium nieskończonej inteligencji,
 • Zabezpieczenie przeciw błędom,
 • Słońce Nieba i Ziemi,
 • Skarbnico wiedzy i rękojmio wiary,
 • Promieniująca pięknością, sprawiedliwością i miłością,
 • Pełna łaski i prawdy,
 • Żywa lekcjo pokory,
 • Odbicie Nieskończonego Majestatu Bożego,
 • Przedmiocie zachwytu Ojca Niebieskiego,
 • Która doznałaś pieszczot Najświętszej Maryi Panny,
 • Na której Duch Święty spoczął,
 • Która zezwoliłaś na odbicie Twojej Chwały, by zajaśniała na Taborze,
 • Która nie miałaś miejsca na ziemi, gdzie byś mogła spocząć,
 • Której podobał się pachnący olejek Magdaleny,
 • Która raczyłaś powiedzieć Szymonowi, że nie namaścił Twojej Głowy, kiedy wszedłeś do Jego domu,
 • Krwawym potem zlana w Getsemani,
 • Która płakałaś nad naszymi grzechami,
 • Cierniem uwieńczona,
 • Haniebnie znieważana w czasie Męki,
 • Pocieszona serdecznym gestem Weroniki,
 • Która pochyliłaś się ku ziemi w momencie, kiedy dokony­wałeś naszego odkupienia na Krzyżu przez oddzielenie się Twojej Duszy od Twojego Ciała,
 • Światłości każdego człowieka na ten świat przychodzącego,
 • Przewodniczko nasza i Nadziejo nasza,
 • Która znasz wszystkie nasze potrzeby,
 • Która udzielasz wszystkich łask,
 • Która kierujesz poruszeniami Najświętszego Serca,
 • Która rządzisz światem,
 • Która będziesz osądzać wszystkie nasze czyny,
 • Która znasz tajemnice naszych serc,
 • Którą oby cały świat poznał i czcił,
 • Która zachwycasz Aniołów i Świętych,
 • Którą mamy nadzieję oglądać pewnego dnia bez zasłony,
K. Adorujemy Twoją Najświętszą Głowę, o Jezu.
W. I poddajemy się wszystkim wyrokom Twej nieskończonej Mądrości.
Módlmy się: O, Jezu, który raczyłeś objawić Służebnicy Twojej, Teresie Higginson, jak bardzo pragniesz, by adorowano Twoją Najświętszą Głowę, udziel nam radości przy doprowadzeniu ludzi do poznania i adorowania Twej Najświętszej Głowy. Niech spłynie na nasze dusze promień Twojego Światła, byśmy postępowali od jasności do jasności, prowadzeni przez Twoją podziwu godną Mądrość do nagrody, przyobiecanej Twoim wybranym. Amen