nowenna_pompejanska-400x0

Nowenna Pompejańska

Pompeje_druk-14-1 kopia_m

NOWENNA POMPEJAŃSKA
 Dzieli się na część błagalną i dziękczynną.
 • Obie trwają po 27 dni, razem 54 dni.
 • Codziennie odmów cały różaniec (przynajmniej część radosną, bolesną i chwalebną).
 • Różaniec możesz rozłożyć na cały dzień.
 • Na początku podaj intencję ( jedną na całą nowennę).
 • Wzbudź w sercu miłość do Maryi słowami: Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.
 • Modlitwy początkowe różańca ( Wierzę w Boga…) odmów tylko raz w danym dniu.
 • Różaniec zakończ modlitwą błagalną lub dziękczynną oraz trzykrotną prośbą: Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
  Przez 27 dni odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
  Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez  upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
  Przez pozostałe 27 dni odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
  Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

   

  Pompeje_druk-14-2 kopia_m