Biblia_y_Esp_ritu_Santo-296x300

Biblioteczka wspólnoty

Zamieszczamy tu spis książek czytanych i przeczytanych przez wspólnotę ,,Emmanuel”  – wartych polecenia :-)     Jest to alfabetyczny spis TYTUŁÓW książek:

A

B

,,Bestie i prorok” – Augustyn Pelanowski OSPPE, Magdalena Wielgołaska
,,Biografia Ducha Świętego”  –  Maria Miduch
,,Bóg daje charyzmaty – rekolekcje o wspólnocie i posługiwaniu” – Ks. Michał Olszewski SCJ
,,Być jak Hiob. Doświadczenie Boga w kryzysie” –  Ks. Michał Olszewski SCJ
,,Być uczniem Pana. Głosić, uzdrawiać, uwalniać.” – Ks. Michał Olszewski SCJ

 

C

,,Charbel. Święty niezwykłych uzdrowień i cudów” – Patrizia Cattaneo
,,Czyściec. Wezwanie do modlitwy za zmarłych” – Ojciec Józef Witko OFM

D

,,Dom w Bogu” -Augustyn Pelnowski OSPPE
,,Drogi Jezu” –  Sarah Young
,, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej” – św. Siostra Faustyna Kowalska

E

,,Egzorcyzm. Posługa miłości.”   –  Ks. Michał Olszewski SCJ

F

G

H

I

J

,,Jezus chce cię uzdrowić” – o. Piotr Różański SP
,,Jezus mówi do ciebie” – Sarah Young
,,Jezus jest blisko” – Sarah Young
,,Jezus uzdrawia dziś”  – o. Remigiusz Recław SJ

K

L

Ł

M

,,Matka Boża Uwalniająca. Synteza rekolekcji ignacjańskich.” – Inga Pozorska
,,Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne” – Robert Faricy SI
,,Modlitwa uwolnienia. Część 1″ – Neal Lozano
,,Modlitwa uwolnienia. Część 2″ – Neal Lozano
,Modlitwa uwolnienia. Część 3″  –  o. Remigiusz Recław SJ
,,Modlitwa uwolnienia. Część 4″ – Neal Lozano

N

,,Na chorych ręce kłaść będą. Modlitwa wstawiennicza we wspólnocie” – Cezary Sękalski
,,Nie bój się wierz tylko. O drogach uzdrowienia duchowego i fizycznego” – O. Józef Witko OFM

O

,,Odejścia” – Augustyn Pelanowski OSPPE
,,Odkryj swój charyzmat. Część I” – Opracował Zbigniew Lityński
,,Odkryj swój charyzmat. Część II” – Opracował Zbigniew Lityński
,,Odnowa w Duchu Świętym. Wdrożenie w podstawowe doświadczenie chrześcijańskie. Tom I  – Nauka i zachęta” – Heribert Mühlen
,,Odnowa w Duchu Świętym. Wdrożenie w podstawowe doświadczenie chrześcijańskie. Tom II – Modlitwa i oczekiwanie” – Heribert Mühlen
,,Od złudzenia do prawdy. Trafiona przez piorun stałam u bram Nieba i Piekła…” Osobiste świadectwo pani dr Glorii Polo
,,Oto stoję u drzwi i kołaczę. Praktyczne porady dla tych, którzy chcą spowiadać sie dobrze” – O. James Manjackal MSFS

P

,,Pasja według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich”- zapiski Klemensa Brentano
,,Praktyka modlitwy wstawienniczej. Część I” – Zbigniew Lityński, Janusz Rożej
,,Praktyka modlitwy wstawienniczej. Część II” – Zbigniew Lityński, Janusz Rożej
,,Przyjmij Jego wezwanie. Zaproszenie do życia z Jezusem” – Ks. Michał Olszewski SCJ

R

,,Rady dobrego pasterza. Gdzie szukać pomocy w egzorcyzmie, w modlitwie, w przebaczeniu, w uwolnieniu. Tom 1″  –  praca zbiorowa: Ks. Gabriele Amorth – egzorcysta i O. Robert de Grandis SSJ
,,Rekolekcje Odnowy Wiary. Życie w Duchu Świętym.” Podręcznik + 10 zeszytów – o. Józef Kozłowski SJ [ podręcznik + zeszyt 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9,10]; o. Emilien Tardif MSC [ zeszyt 4]; o. Remigiusz Recław SJ [zeszyt 6]

S

Ś

T

,,To BÓG szuka CZŁOWIEKA” – s. Bogna Młynarz
,,Twój język ma moc”  – Maria Vadia

U

,,Uzdrawiająca moc Ducha Świętego” – O. Józef Witko OFM
,,Uzdrawianie wewnętrzne człowieka” – Barbara Leahy Shlemon
,,Uzdrowił mnie Jan Paweł II.” Okoliczności kostarykańskiego cudu oraz kulisy pierwszego opublikowanego w Polsce wywiadu z Floribeth Morą Diaz –  Paweł Żuchowski

W

,,Wezwanie do miłości czyli Orędzie Najświętszego Serca Jezusa do świata i życie Jego powiernicy siostry Józefy Menendez zakonnicy Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa”
,,Wielkość Michała Archanioła” – ks. Nicola Ricci, ks. Cosimo Petino
,,Wizje. Przepowiednie – Upomnienia dotyczące Kościoła i Polski” – Wanda Malczewska
,,Wołaj do Mnie, a odpowiem ci” – O. Józef Witko OFM

Z

,,Zranione światło. Komentarze do Ewangelii św. Jana” – Augustyn Pelnowski OSPPE

Ż

,,Żyć w Duchu Świętym. Rekolekcje charyzmatyczne”  –  Ks. Michał Olszewski SCJ